Εταιρια

Διαχείριση Ακινήτων Υψηλής Αξίας

Τα ακίνητα θεωρούνται σταθερές, κλασικές επενδύσεις και θα θεωρούνται για πολλά χρόνια προνομιούχες επενδύσεις. Ο κ. Ralph J. Kunz, Ομόρρυθμος Εταίρος της εταιρείας von Poll Real Estate και η κα. Beata von Poll, προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής υποστήριξης στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων υψηλής αξίας. Και οι δύο έχουν πολυετή πείρα στη συνεχή οργάνωση και συντονισμό των ιδιωτικών περιουσιών στον τομέα των ακινήτων. Ως ειδικοί στις βίλες, συμβουλεύουν τους πελάτες μας, γνωρίζουν πώς μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις παραμέτρους και τις συνθήκες της αγοράς και ξέρουν πώς να ενεργούν στρατηγικά αλλά και, σύμφωνα με την παράδοση της εταιρείας μας, με οικονομικό προσανατολισμό. Η βασική μας αρμοδιότητα, η διαμεσολάβηση ακινήτων, μας δίνει την απαραίτητη τεχνογνωσία, η οποία είναι απαραίτητη για τη φροντίδα των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.