Εμπορικά ακίνητα

Επένδυση

Εκτός από την μεσιτεία οικιστικών ακινήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η VON POLL COMMERCIAL καλύπτει τη μίσθωση και την πώληση εμπορικών ακινήτων, αλλά επίσης ειδικεύεται σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια μικτής χρήσης. Λόγω της πρόσβασης σε μια μεγάλη ομάδα ενδιαφερομένων πελατών, μπορείτε να πουλήσετε με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Κατόπιν αιτήματος, θα προχωρήσουμε με απόλυτη διακριτικότητα.

Η στοιχειώδης βάση για τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου είναι μια επαγγελματική εκτίμηση ακινήτου που λαμβάνει υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα του ακινήτου. Αυτή είναι η ειδική τεχνογνωσία ενός επαγγελματία ακίνητης περιουσίας της VON POLL COMMERCIAL.