VON POLL REAL ESTATE

A von Poll Immobilien GmbH általános szerződési feltételei

1. § ALKALMAZÁSI KÖR

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) a von Poll Immobilien GmbH, Feldbergstrasse 35, 60323 Frankfurt am Main („von Poll Immobilien GmbH” vagy „mi”) és ügyfelei között létrejövő összes ingatlanközvetítői szerződésre vonatkoznak. Az ügyfelek fogyasztók (értsd: magánszemélyek) és vállalkozók egyaránt lehetnek. A megnevezések a nyelvtani hímnemű alakot csak a könnyebb olvashatóság érdekében használják. A megnevezések minden nemre egyformán vonatkoznak.

2. § A JUTALÉK SZÁMÍTÁSA

Jutalékot eredményező főszerződés létrejötte esetén az ügyfél kizárólag a von Poll Immobilien GmbH vállalattól, Feldbergstrasse 35, 60323 Frankfurt am Main, kap jutalékszámlát és csak a vállalat részére fizetheti meg a tartozását. A von Poll Immobilien GmbH banki adatai: Frankfurter Sparkasse, IBAN: DE18 5005 0201 0200 1112 05, BIC: HELADEF1822; Nassauische Sparkasse, IBAN: DE93 5105 0015 0159 0152 54, BIC: NASSDE55XXX; Commerzbank, IBAN: DE21 5004 0000 0700 8303 00, BIC: COBADEFFXXX; Deutsche Bank, IBAN: DE09 5007 0024 0013 4510 00, BIC: DEUTDEDBFRA; Mainzer Volksbank, IBAN: DE19 5519 0000 0871 4090 66, BIC: MVBMDE55XXX; Hamburg Commercial Bank AG, IBAN: DE16 2105 0000 1001 4386 27, BIC: HSHNDEHH. Egyebekben a törvényi rendelkezések érvényesek.

3. § TITOKTARTÁS

Az általunk közölt összes információ és dokumentum kizárólag ügyfeleinknek szól. Ügyfeleink ezeket csak előzetes beleegyezésünkkel adhatják tovább. Kártérítéssel tartozik az ügyfél a felróható szabályszegésért.

4. § FELELŐSSÉG

Felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk átadott ingatlaninformációk, iratok, tervek stb. a másik féltől (pl. eladótól, ill. bérbeadótól) származnak. Nem vállalunk garanciát, felelősséget az információk helyességéért és teljességéért. Ezért ügyfeleink feladata, hogy ellenőrizzék az ingatlanról szóló információk és adatokat helyességét, teljességét. Az enyhe fokú gondatlanságból okozott kárért a von Poll Immobilien GmbH kizárólag olyan szerződéses kötelezettség megszegése esetén vállal felelősséget, amelynek teljesítése a szerződés lényegi eleme, amelyre az ügyfél számíthat, továbbá ha a szerződés szempontjából tipikus és előrelátható kárról van szó. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az életet, a testi épséget, az egészséget érintő károkra, valamint a kötelező felelősség eseteire sem, különösen nem garancia vállalásakor.

5. § FOGYASZTÓI TUDNIVALÓK JOGVITÁK RENDEZÉSÉRE

Tudnivalók a jogviták ODR-VO 14. cikk (1) bekezdés szerinti online rendezéséről: Az Európai Bizottság a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon biztosít felületet a jogviták online rendezéséhez. Nem vagyunk kötelesek és nem vállalunk részvételt jogvita rendezési eljárásban. A VSBG 36. §-a szerinti alternatív jogvita rendezési eljárásban sem veszünk részt fogyasztói ügyekben.

6. § BÍRÓI ILLETÉKESSÉG, ALKALMAZANDÓ JOG

Ha ügyfelünk a HGB (Kereskedelmi törvénykönyv) értelmében kereskedő, közjogi személy vagy közjogi különvagyon, a bírói illetékesség kizárólagos helye Frankfurt am Main. Irányadó a német jog. Ez a jogválasztás fogyasztóra csak akkor érvényes, ha nem vonják meg az állandó tartózkodási helyeként szolgáló uniós tagállam vagy Svájc jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelmet.

7. § SALVATORI ZÁRADÉK

Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése részlegesen vagy teljes egészében hatálytalan vagy azzá válik, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát.

Change Color